ACTIVE CITIZENS FUND

Žádost o zařazení do databáze hodnotitelů

EHP a Norské fondy
Program Active Citizens Fund - posílení občanské společnosti a znevýhodněných skupin a jejich aktivní zapojení do občanské společnosti
Program spravuje konsorcium: Nadace OSF, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Skautský institut

I. HODNOTITEL/KA

Vyberte, v které programové oblasti/oblastech chcete hodnotit. *
Vyberte, který programový výsledek/výsledky chcete hodnotit. *

II. PRAXE

0/1000 znaků
0/1000 znaků

III. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení *

IV. SOUHLAS S ETICKÝM KODEXEM HODNOTITELE PROJEKTŮ A ČLENA HODNOTÍCÍ KOMISE

Souhlas s Etickým kodexem hodnotitele *
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Powered byFormsite