Søknad om aktivitetsmidler 2021

(Velkommen om bord + ungdomsmidler)

Tilskudd til friluftsaktivitet for ungdom og personer med innvandrerbakgrunn

Friluftslivet har aldri vært viktigere enn nå under pandemien. Nå er tiden for å invitere folk ut! Med forbehold om at vi får våre årlige midler kan dere nå søke støtte til å lage aktiviteter for barn og ungdom mellom 6 -19 år, og innvandrere i alle aldre. Kystlagene kan få tildelt støtte til prosjekter som retter seg mot begge, eller kun en av målgruppene.
 
Kun kystlag tilknyttet Forbundet KYSTEN kan søke midler gjennom oss. Formålet med midlene er å skape aktivitet som er lite ressurskrevende, lett tilgjengelige, stimulerer til fysisk aktivitet og skal medvirke til økt deltakelse i kystlagsaktivitet og kystfriluftsliv over tid.
 
Søknadsfrist: fortløpende. Vi behandler søknadene fortløpende etter hvert som de kommer inn, så alle får svar og kan komme i gang fortest mulig. 
 
Med lysere tider i vente gleder vi oss til å få inn mange flotte søknader!

Viktig:

  • Tiltaket må skape kystfriluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn og/eller barn og unge mellom 6-19 år
  • Midlene skal skape mest mulig direkte aktivitet, som turer, leirer, kurs og opplæring, men kan også brukes til utstyr som er nødvendig for å gjennomføre dette.
  • Tiltak som tar sikte på varig inkludering av nye grupper/medlemmer i kystlaget vil prioriteres
  • Ved tilsagn om midler får dere en e-post om hva dere må huske å få med i rapporten ved ferdig utført aktivitet. På små prosjektsummer opp til 5000 kr. kreves kun meget enkel rapport og dokumentasjon.
  • For spørsmål eller idémyldring, send mail til prosjektleder Kari Brenna Rian: kari@kysten.no.
 
Når skjemaet er sendt inn, får du tilsendt en kopi på oppgitt e-postadresse.
 
Hvor mange ulike tiltak søker dere midler til? Når samme aktivitet gjentas flere ganger regnes det som et tiltak. *
Vi søker midler til følgende tiltak *
 Tiltak 1
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 2
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 3
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 4
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 5
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Dett var dett. Lykke til!