Søknad om aktivitetsmidler 2020

(Velkommen om bord + ungdomsmidler)

Tilskudd til friluftsaktivitet for ungdom og personer med innvandrerbakgrunn

Forbundet KYSTEN har fått tildelt midler fra Miljødirektoratet som skal skape friluftsaktivitet for ungdommer og for personer med innvandrerbakgrunn. Kystlaget kan søke midler til aktiviteter rettet mot det ene eller begge målgruppene.

Viktig:

 • Tiltaket må skape kystfriluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn og/eller barn og unge mellom 6-19 år
 • Midlene skal skape mest mulig direkte aktivitet, som turer, leirer, kurs og opplæring, men kan også brukes til utstyr som er nødvendig for å gjennomføre dette. Om du lurer på om deres planer er relevante, bare ta kontakt og spør! Vi er fleksible.
 • Tiltak som tar sikte på varig inkludering av nye grupper/medlemmer i kystlaget vil prioriteres.
 • Midlene utbetales i oktober for de som har rapportert innen 01.10.20 og i desember for de som har rapportert innen 01.12.20. Husk å ta bilder under aktivitetene som kan legges ved rapporten (med tillatelse til at de kan brukes av Forbundet KYSTEN (og evt. Norsk friluftsliv og Miljødirektoratet). 
 • Hvis prosjektet har fått over 5000 kr i støtte fra oss, må det legges ved utgiftsoversikt og kvitteringer med rapporten.
 • Hold oversikt over antall deltagere (og gjerne aldersgruppe/nasjonalitet), antall dugnadstimer (både planlegging, gjennomføring og etterarbeid) og antall personer som har bidratt med dugnad. Dette skal med i rapporten, så vi kan rapportere det videre.
 
Når skjemaet er sendt inn, får du tilsendt en kopi på oppgitt e-postadresse.
 

Søknad om aktivitetsmidler 2020

(Velkommen om bord + ungdomsmidler)

Tilskudd til friluftsaktivitet for ungdom og personer med innvandrerbakgrunn

Forbundet KYSTEN har fått tildelt midler fra Miljødirektoratet som skal skape friluftsaktivitet for ungdommer og for personer med innvandrerbakgrunn. Kystlaget kan søke midler til aktiviteter rettet mot det ene eller begge målgruppene.

Viktig:

 • Tiltaket må skape kystfriluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn og/eller barn og unge mellom 6-19 år
 • Midlene skal skape mest mulig direkte aktivitet, som turer, leirer, kurs og opplæring, men kan også brukes til utstyr som er nødvendig for å gjennomføre dette. Om du lurer på om deres planer er relevante, bare ta kontakt og spør! Vi er fleksible.
 • Tiltak som tar sikte på varig inkludering av nye grupper/medlemmer i kystlaget vil prioriteres.
 • Midlene utbetales i oktober for de som har rapportert innen 01.10.20 og i desember for de som har rapportert innen 01.12.20. Husk å ta bilder under aktivitetene som kan legges ved rapporten (med tillatelse til at de kan brukes av Forbundet KYSTEN (og evt. Norsk friluftsliv og Miljødirektoratet). 
 • Hvis prosjektet har fått over 5000 kr i støtte fra oss, må det legges ved utgiftsoversikt og kvitteringer med rapporten.
 • Hold oversikt over antall deltagere (og gjerne aldersgruppe/nasjonalitet), antall dugnadstimer (både planlegging, gjennomføring og etterarbeid) og antall personer som har bidratt med dugnad. Dette skal med i rapporten, så vi kan rapportere det videre.
 
Når skjemaet er sendt inn, får du tilsendt en kopi på oppgitt e-postadresse.
 
Hvor mange ulike tiltak søker dere midler til? Når samme aktivitet gjentas flere ganger regnes det som et tiltak. *
Vi søker midler til følgende tiltak *
 Tiltak 1
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 2
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 3
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 4
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Vi søker midler til følgende tiltak
 Tiltak 5
Beskrivelse (få med aktivitet, målgruppe, varighet/hyppighet)
Forventede kostnader (hva og sum)
Til dette tiltaktet søker vi om kroner:
Hvordan var det å fylle ut dette skjemaet?
Få stjerner = vanskelig; mange stjerner = lett / praktisk12345
Dett var dett. Lykke til!