Nytt liv i naust og sjøhus - søk midler, runde 3 - 2023, søknadsfrist: 1. februar
 
Forbundet KYSTEN vil sammen med Sparebankstiftelsen DNB ta et krafttak for bevaring av naust og sjøhus, og fylle disse kulturminnene med ny bruk og aktivitet. Så flott at dere vil være med!
 
Les denne utlysningsteksten nøye før du begynner.
 
Veiledning til søknadsskjema finner du her (PDF).
 
For å lagre arbeidet, og fortsette der du slapp senere, kan du enten klikke på "Save and return" i starten av søknaden og videre "new account" og oppetter bukernavn og passord. Eller så kan du følge stegene når du trykker på "lagre søknad" første gang. Når du vil tilbake og fortsette søknaden bruker du denne lenken
 
Har du spørsmål som ikke besvares i utlysningsteksten eller veiledningen, ta kontakt! Per-Einar Eilertsen, e-post: per.e.eilertsen@gmail.com, tlf. 974 24 019, eller Tore Friis-Olsen, tore@kysten.no, tlf: 922 04 874. Tlf. Forbundet KYSTEN: 22424282.

Save & Return

Opprett brukernavn og passord, slik at du kan lagre søknaden og fortsette senere
0/250 words
0/250 words
0/250 words
0/500 words
0/500 words
0/250 words
0/200 words
0/200 words
27 Gjennomføringsplan: før opp 1) aktivitet, 2) oppstart (måned og år), 3) sluttført (måned og år) *
+-
0/200 words
0/200 words


Takk for din søknad! Vi ser frem til å lese den. Bekreftelse er sendt til din e-post.