PÅMELDING WORKSHOPS


Fyll inn informasjonen nedenfor for å melde deg på ett av våre tilbud.
Please fill inn the required info below to sign up for one of our workshops.
 
Jeg ønsker å melde meg på: *
(0 remaining)
(0 remaining)
(0 remaining)

Jeg aksepterer å motta informasjon om arrangementet på e-post & SMS // I accept receiving information about this event on e-mail and SMS *
Jeg ønsker å melde meg på nyhetsbrev fra Bilder Nordic for å motta invitasjoner til kommende arrangementer

Kryss av her dersom kurset skal faktureres til en bedrift/annen betaler // Check here if the course is to be invoiced to a company / other payer:

Jeg bekrefter å ha lest og godkjent de generelle vilkårene for workshops. *

Praktisk informasjon

Kontakt oss på post@bildernordic.no eller telefon 24 14 66 80 ved praktiske spørsmål.