Kryss av for ønsket alternativ: *
Vi forbeholder vanligvis onsdager til informasjonsmøter, skolebesøk, studiesamtaler og annen informasjonsaktivitet. Dersom du har behov for en annen dag, angi det i feltet nedenfor.