BESTILLING FORBRUKSAVTALE PARKERING

SESAM FORBRUKSAVTALE PARKERING

GC Rieber Eiendom Pluss AS er et  datterselskap i GC Rieber Eiendom.
 
Mer informasjon om parkering
 
Her kan du bestille Sesam Forbruksavtale Bedrift for et eller flere av våre parkeringsanlegg.
En forbruksavtale har ingen månedsavgift, ingen oppsigelsestid, og det er ingen begrensning i antall kjøretøy.
Påløpt parkeringsavgift faktureres etterskuddsvis per måned.
 
Fra 1. april 2018 er prisene som følger:
 
Parkering   -  Hverdager 7 - 17  kr 16 per time
Parkering   -  Natt og helg         kr   8 per time
 
Ladesonen -  Hverdager 7 - 17  kr   8 per time
Ladesonen -  Natt og helg         kr   4 per time
 
(Tillegg for ladesonen kommer i tillegg til ordinær parkering)
 
Prisendringer vil varsles med oppslag i parkeringsanleggene minst en måned før endringene gjennomføres.
Det vil også varsles på epost til registrerte kontaktpersoner hos våre kunder med minst en måneds varsel.
 
 

Fakturamottaker

PARKERINGSAVTALE

Ønsket parkeringsanlegg * 🛈

En bedrift forbruksavtale for parkering gjelder for den eller de sonene som er valgt. Bilnumrene som skal inngå i avtalen må registreres i avtalen av bedriftens administrator. 
For hjelp - kontakt support@sesam-sesam.com eller ring 53 69 94 00
 
Når bestillingen er behandlet og godkjent, kommer en aktiveringslink på epost til den som er oppgitt som kontaktperson. Denne må behandles innen 48 timer. Klikk på linken og opprett passord. Deretter kan du logge på www.sesam-sesam.com og registrere bilnummer/navn til de som skal kunne benytte avtalen.
 
Faktura sendes på epost til oppgitt adresse.
Ved manglende betaling, kan avtalen termineres, og bileier belastes for påløpt parkeringstid i hht. gjeldende prislister.
 
Det er ingen oppsigelsestid for denne type avtale.
Bare fjern bilnumrene fra avtalen så vil ingen flere parkeringsavgifter belastes.
 
Jeg har lest og forstått betingelsene over 
 
Signatur *
clear