SESAM SESAM PARKERING

SESAM SESAM FASTPRISAVTALE PARKERING

GC Rieber Eiendom Pluss AS er et  datterselskap i GC Rieber Eiendom.

Her kan GC Rieber Eiendom sine leietakere og ansatte hos leietakere bestille Sesam fastpris parkeringsavtale ved alle GC Rieber Eiendom sine parkeringsanlegg.
 
For våre leietakere koster en fastprisavtale kr 1.500 per parkeringstillatelse per måned inkl. mva.
Minste leietid er 3 måneder.
Oppsigelsestid er 1 måned fra neste månedsskifte.
Leietaker kan selv avslutte avtalen på www.sesam-sesam.com.
En fastprisavtale er en rabattavtale for parkeringsavgift og gir ingen plassgaranti. Hvis det er fullt i parkeringsanlegget, gis ingen kompensasjon eller erstatning.
Avtalen gjelder for personbiler/varebiler og parkering skal skje innenfor markeringene på oppmerkede plasser. Biler som ikke får plass på en standard parkeringsplass kan ikke benytte seg av avtalen.
Parkeringsanleggene skal ikke brukes til langtidslagring av biler uten etter spesiell avtale med GC Rieber Eiendom.
Leietaker er selv ansvarlig for å registrere bilnumrene på de bilene som skal inngå i avtalen. Biler som ikke er registrert i en parkeringsavtale, blir belastet bileier for medgått parkeringstid i henhold til standard timepriser. Avtalen gjelder kun for det antall biler som er angitt i avtalen. Hvis antall biler parkert samtidig overskrider avtalekvoten, blir de bilene som er kjørt inn i anlegget ut over avtalekvoten belastet per time inntil de kjører ut igjen. Det er status ved innkjøring som teller, og det har ingen betydning om en annen bil i avtalen kjører ut etterpå.

Fakturamottaker

Skal avtalen være privat eller for et firma? *