BLINDTARMEN MARINA

FAKTAOPPLYSNINGER:

Blindtarmen Marina eies og drives av GC Rieber Eiendom Pluss AS som er et  datterselskap i GC Rieber Eiendom AS

Det leies ut båtplasser for båter med lengde inntil 22 fot og med maks bredde på inntil 2,6 meter.

Pris per måned er kr 1.200 
  
Det er 3 måneders gjensidig oppsigelse fra neste månedsskifte.
Leien skal forskuddsbetales per kvartal. Ved for sen betaling, påløper purregebyr og renter. 
Faktura sendes på epost til oppgitt epostadresse.
Det er ingen dugnadsplikt eller pålagte nattevakter.
Anlegget inngjerdet og låst.
Det er ferskvann tilgjengelig så lenge det ikke er frost.

 
I skjemaet under kan du søke om plass i marinaen.

Personopplysninger

 +