MARINEHOLMEN GJESTEBRYGGE

Personopplysninger

 
FAKTAOPPLYSNINGER:

Marineholmen gjestebrygge:
Vi leier ut vinterplassert ved gjestebryggen i perioden 1. september til 31. mai.
En fast plass koster kr 2850 per måned som skal betales forskuddsvis per kvartal.
Hver båt får fast plass med tilgang til en 16A kurs med egen måler.
Strømforbruk faktureres etterskuddsvis i hht. avlest forbruk til kr 1,20 per kwh + mva.
Frostfritt ferskvann er tilgjengelig på bryggen hele året.
Det er krav om at båtene skal ha kaskoforsikring og forsikringsbevis må kunne fremlegges på forespørsel.
Alle båtene må være registrert i Småbåtregisteret, Skipsregisteret eller Securmark.
Det er et eget serviceanlegg for marinaen på kaien. 
Der er det toaletter, dusjer, vaskemaskiner og tørketrommel.
Parkeringplass for bil inngår ikke i leieavtalen.
Det er avgiftsparkering i hele området.
Leiekontrakten har 3 måneders oppsigelse.
 
Havnen har egen adresse og det er mulig å melde flytting til havnen.
Adressen er Thormøhlens gate 43, 5006 BERGEN
 
 +