MARINEHOLMEN GJESTEBRYGGE

 
FAKTAOPPLYSNINGER:

Marineholmen gjestebrygge:
Fra 1. september 2020 til 31.mai 2021 kan du leie vinterplass ved gjestebryggen.
En vinterplass koster kr 2700 per måned som skal betales forskuddsvis per kvartal.
Ved manglende eller for sen betaling kan bli leieavtalen kansellert.
Hver båt får fast plass med tilgang til en 16A kurs med egen måler.
Strømforbruk faktureres etterskuddsvis i hht. avlest forbruk til kr 1,20 per kwh + mva.
Frostfritt ferskvann er tilgjengelig på bryggen hele året.
Det er krav om at båtene skal ha kaskoforsikring og forsikringsbevis må kunne fremlegges på forespørsel.
Alle båtene må være registrert i Småbåtregisteret, Skipsregisteret eller Securmark.
Det er et eget serviceanlegg for marinaen på kaien. 
Der er det toaletter, dusjer, vaskemaskiner og tørketrommel.
Parkeringplass for bil inngår ikke i leieavtalen.
Det er avgiftsparkering i hele området.
Leiekontrakten har 3 måneders oppsigelse.
 
Havnen har egen adresse og det er felles postkasse på kaien.
Thormøhlens gate 41, 5006 BERGEN
 

Personopplysninger

 +