Velkommen om bord!

Søknad om stimuleringsmidler 2017

Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn

Å lære å kjenne nærmiljøet kan gjøre det lettere for nye landsmenn å trives i Norge. Friluftsliv kan være en fin måte å bli kjent og knytte kontakter i lokalsamfunnet. Ta med nye sambygdinger på båttur, på grilling i fjæra, eller på fisketur – kanskje med felles tilbereding av fangsten til slutt? Dere vet best hvilke muligheter for sosiale friluftslivsopplevelser som finnes hos deres kystlag.

Kriterier:

  • Tiltaket må skape kystfriluftsaktivitet for personer med innvandrerbakgrunn.
  • Etter at aktivitetene er gjennomført må kystlaget sende oss en enkel beskrivelse av aktivitetene og et par bilder vi får tillatelse til å bruke i Forbundet KYSTENs arbeid. (Husk fotografnavn!)
  • Beskrivelsen må inneholde antall deltagere (med innvandrerbakgrunn og norsk bakgrunn) i ulike aldersgrupper, fordi vi må rapportere dette videre. Bildene kan også bli brukt av paraplyorganisasjonen vår Norsk friluftsliv.
Søknadsfrist: 2. mai 2017 (tilbakemelding gis innen 15. mai 2017)
 
Obs: Skjemaet kan ikke lagres underveis eller lagres på egen maskin. Ønsker du å ha søknaden i egne arkiver, gi oss beskjed, så sender vi en kopi av innlevert søknad.
 
Skjemaet sendes inn til oss ved å klikke "Submit" ved skjemareisens slutt.
0/5000 characters
Hvor mange søknader sender kystlaget inn til "Velkommen om bord!"? *
Dett var dett. Lykke til!